06181/428994-20

Pumpen-Technik


Drehstrommotoren

 
 Drehstrommotor, B3T, Aluminium, IE3 | blecher.de  Drehstrommotor, B3T, Aluminium, IE3 | blecher.de

 Drehstrommotor-3000 upm-IE3

 Drehstrommotor-1500 upm-IE3Explosionsgschützte Motoren - Erhöhte Sicherheit EXE

 ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium | blecher.de  ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium | blecher.de

 Exe-3000 upm

  Exe-1500 upmExplosionsgeschützte Motoren - Druckfeste Kapselung EXD