Beratungs-Hotline: 06181 / 4289940

LüftungstechnikDrehstrommotoren

 

 Drehstrommotor, B3T, Aluminium, IE3 | blecher.de  Drehstrommotor B3, Grauguss, IE4 | blecher.de  Drehstrommotor, B3T, Aluminium, IE3 | blecher.de

 Drehstrommotor-3000upm-IE3

 Drehstrommotor-3000upm-IE4

 Drehstrommotor-1500upm-IE3

     
 Drehstrommotor B3, Grauguss, IE4 | blecher.de  Drehstrommotor, Polumschaltbar, 2stufig, Icon | blecher.de  Drehstrommotor, Polumschaltbar, 2stufig, Icon | blecher.de

  Drehstrommotor-1500upm-IE4

  DS-4/2polig-1500/3000upm

  DS-6/4polig-1000/1500upm

     
 Drehstrommotor, Polumschaltbar, 2stufig, Icon | blecher.de  Drehstrommotor, Polumschaltbar, 2stufig, Icon | blecher.de  Drehstrommotor, Polumschaltbar, 2stufig, Icon | blecher.de

  DS-8/4polig-750/1500upm

  DS-8/6polig-750/1000upm

  DS-12/6polig-500/1000upmExplosionsgeschützte Motoren - Erhöhte Sicherheit EXE

 

 ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium | blecher.de  ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium | blecher.de  ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium, polumschaltbar, 2stufig | blecher.de

  Exe-3000upm

  Exe-1500upm

  Exe-4/2polig-1500/3000upm

     
 ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium, polumschaltbar, 2stufig | blecher.de  ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium, polumschaltbar, 2stufig | blecher.de  ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium, polumschaltbar, 2stufig | blecher.de

  Exe-6/4polig-1000/1500upm

  Exe-8/4polig-750/1500upm

  Exe-8/6polig-750/1000upmExplosionsgeschütze Motoren - Druckfeste Kapselung EXD

 

 ATEX Exd-Motor, B3, Aluminium | blecher.de  ATEX Exd-Motor, B3, Aluminium | blecher.de  ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium, polumschaltbar, 2stufig | blecher.de

  Exd-3000upm

  Exd-1500upm

  Exd-4/2polig-1500/3000upm

     
 ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium, polumschaltbar, 2stufig | blecher.de  ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium, polumschaltbar, 2stufig | blecher.de  ATEX Exe-Motor, B3, Aluminium, polumschaltbar, 2stufig | blecher.de

  Exd-6/4polig-1000/1500upm

  Exd-8/4polig-750/1500upm

  Exd-8/6polig-750/1000upm