Logo


DS-Motor Typ SMT 6324 - 0,18 kW - 1500 upm - 230/400 V - 50 Hz - B14